.... အားလံုးအတြက္ မဟုတ္ခဲ့ရင္ေတာင္ တစ္စံုတစ္ရာ တစ္စံုတစ္ေယာက္အတြက္ ေႏြးေထြးတဲ့ ေကာင္းကင္ငယ္ေလး ျဖစ္ပါရေစ ....

Monday, November 4, 2013

အန္ခ်င္တယ္ ဆိုတဲ့ေန႔

၅-၁၁-၂၀၁၃

0 မွတ္ခ်က္: