.... အားလံုးအတြက္ မဟုတ္ခဲ့ရင္ေတာင္ တစ္စံုတစ္ရာ တစ္စံုတစ္ေယာက္အတြက္ ေႏြးေထြးတဲ့ ေကာင္းကင္ငယ္ေလး ျဖစ္ပါရေစ ....

Wednesday, September 11, 2013

1G, 2G, 3G, 4G (LTE), GSM နဲ႕ CDMA တုိ႔ရဲ႕ကြာၿခားခ်က္


1G ဆိုတာ first generation radio ၾကိဳးမဲ႕ဆက္သြယ္ေရးနညး္ပညာကိုအတိုခ်ဳပ္ေခၚဆိုထားၿခငး္ပဲၿဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ေၿပာရမယ္ဆိုရင္ 1G ဆိုတာ GSM (Global System for Mobile Communication) Standards ေတြေပၚမွာစတင္တည္ေဆာက္ထားၿပီး data signal မ်ားဟာ Analog Signal မ်ားပဲၿဖစ္ပါတယ္။ Data Transfer Rate အေနနဲ႕ကေတာ႔ 28kbps မွ 56kbps အထိသာရွိပါတယ္။ ဖုန္းေၿပာဆိုရန္သာအသံုးၿပဳႏိုင္ၿပီး တစ္ၿခား SMS ေပးပို႔ၿခငး္ Internet အသံုးၿပဳၿခငး္ေတြကိုေတာ႔ ၿပဳလုပ္ႏိုင္ၿခငး္မရွိပါဘူး။

2G ဆိုတာ second generation digital ၾကိဳးမဲ႕ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာကိုအတုိခ်ဳပ္ေခၚဆိုထားၿခငး္ပဲၿဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ေၿပာရမယ္ဆိုရင္ 2G ဆိုတာ GSM (Global System for Mobile Communication) Standards ေတြေပၚမွာစတင္တည္ေဆာက္ထားၿပီးသူ႔အရင္1G အဆင္႔ၿမွင္႔တင္ထားၿခငး္ပဲၿဖစ္ပါတယ္။ 1G မွာတုန္းကဆိုရင္ data signal မ်ားဟာ Analog Signal ေတြပဲၿဖစ္ၿပီး 2G မွစတင္ကာ Analog Signal ကို Digital Signal ေတြအၿဖစ္စတင္ေၿပာငး္လဲခဲ႕ပါတယ္။ 2G Network ကိုအသံုးၿပဳတဲ႕ mobile phone ေတြဟာဆိုရင္ SMS ေပးပို႔ၿခငး္ ဖုန္းေခၚဆိုၿခငး္စတဲ႕ဝန္ေဆာင္မႈေတြကိုပဲလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါတယ္။ 2G ကိုၿမွင္႔တင္ထားတဲ႕ 2.5G (GPRS), 2.75G (EDGE) မွစတင္ၿပီး Picture Message or MMS (Multimedia Message) ေပးပို႔ၿခင္း Internet အသံုးၿပဳၿခငး္ အစရွိတဲ႕ဝန္ေဆာင္မႈေတြကို စတင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္တာၿဖစ္ပါတယ္။

2G မွာအဓိကအားၿဖင္႔ နညး္ပညာ၂ခုကိုအသံုးၿပဳပါတယ္။
TDMA (Time Division Multiple Access) ႏွင္႔ CDMA (Code Division Multiple Access) ဆိုၿပီး နညး္ပညာ၂ခုကိုအသံုးၿပဳပါတယ္။ ကမာၻ႔ ၈၀ရာခိုင္ႏႈန္းရဲ႕ mobile phone အသံုးၿပဳသူမ်ားဟာ GSM (TDMA Based) Network ကိုအသံုးၿပဳၾကၿပီး က်န္တဲ႕ ၂၀ရာႏႈန္းကေတာ႔ CDMA Network ကိုအသံုးၿပဳၾကပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ Mobile ဆက္သြယ္ေရး Network ကို၂မ်ိဳးခြဲၿခားထားႏိုင္ပါတယ္။ GSM (TDMA Based) နဲ႕ CDMA ဆိုၿပီး ၿဖစ္ပါတယ္။ 2Gမွာအၿမင္ဆံုး Data Transfer Rate မွာ 9.6 to 14.4 kbps (kilobits per second) ထိသာရွိပါတယ္။

3G ဆိုတာ third generation digital ၾကိဳးမဲ႕ဆက္သြယ္ေရးနညး္ပညာကိုအတိုခ်ဳပ္ေခၚဆိုထားၿခငး္ပဲၿဖစ္ပါတယ္။ 3G Network မွာဆိုရင္ VOIP (Voice Over Internet Protocol), Mobile Internet Access, Video Calls, Mobile TV အစရွိတဲ႕ ဝန္ေဆာင္မႈေတြကို မိမိရဲ႕ mobile phone မွတစ္ဆင္႔အသံုးၿပဳႏိုင္ၿပီး Data Transfer Rate အေနနဲ႕ 500 kbps မွစတင္ကာ 3.1 Mbps အထိရရွိႏိုင္ပါတယ္။

4G ဆိုတာ fourth generation digital ၾကိဳးမဲ႕ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာကိုအတိုခ်ဳပ္ေခၚဆိုထားၿခငး္ပဲၿဖစ္ပါတယ္။ 4G Network မွာဆိုရင္ 3G Network မွာအသံုးၿပဳႏိုင္တဲ႕ ဝန္ေဆာင္မႈေတြအၿပင္ High Definition (HD) Video Streaming, 3D Video Streaming နဲ႕ Cloud Computing အစရွိတဲ႕ဝန္ေဆာင္မႈေတြကို mobile phone မွတစ္ဆင္႔အသံဳးၿပဳႏိုင္ပါတယ္။ Data Transfer Rate အေနနဲ႕ကေတာ႔ 3Mbps မွ 100Mbps အထိရရွိႏိုင္ပါတယ္။

ဒီ 4G မွာမွ 4G LTE-Advanced ဆိုတာရွိပါေသးတယ္။ ဒီ 4G LTE-Advanced ကေတာ႔ႏိုင္ငံတိုငး္မွာမရရွိႏုိင္ေသးတဲ႕အၿပင္ အခုမွစမး္သပ္ကာလပဲရွိပါေသးတယ္။ 4G LTE-Advanced ဟာဆိုရင္ Data Transfer အေနနဲ႕ 100Mbps မွ 1Gbps အထိရရွိမွာၿဖစ္ပါတယ္။

ဒီေနရာမွာထူးၿခားခ်က္တစ္ခုအေနနဲ႕ကေတာ႔ 2G မွစတင္ၿပီး 3G, 4G အစရွိတဲ႕ Network တိုငး္ဟာ TDMA (Time Division Multiple Access) ႏွင္႔ CDMA (Code Division Multiple Access) ဆိုၿပီး နညး္ပညာ၂ခုကိုအသံုးၿပဳၾကတာၿဖစ္ပါတယ္။ အသံုးၿပဳတဲ႕ နည္းပညာေပၚမူတည္ၿပီး ရရွိႏိုင္မယ္႔ Data Transfer Rate ကြားၿခားသြားႏိုင္သလို အသံုးၿပဳတဲ႕ Handset အမ်ိဳးအစားလညး္ကြာၿခားသြားပါတယ္။

TDMA Based နညး္ပညာကိုအသံုးၿပဳတဲ႕ GSM Network ေတြမွာ အသံုးၿပဳတဲ႕ Handset ေတြကို CDMA Based နညး္ပညာကိုအသံဳးၿပဳတဲ႕ CDMA Network ေတြမွာအသံုးၿပဳလို႔မရပါဘူး။ ဘာလို႔ဒီလုိၿဖစ္ရသလဲဆိုေတာ႔ သူတို႔အသံုးၿပဳတဲ႕ Frequency Band ေၾကာင္႔ပါ။ CDMA ဟာ Frequency Band အားၿဖင္႔ ၂မ်ိဳးသာရွိပါတယ္။ 450MHz နဲ႕ 800 MHz ဆိုၿပီး။ ၿပီးေတာ႔ CDMA ရဲ႕ Frequency Band ဟာ Single Frequency Band အမ်ိဳးအစားၿဖစ္ပါတယ္။ ဆိုလိုတာက 450MHz မွာအသံုးၿပဳတဲ႕ Handset ဟာ 450MHz Network မွာပဲအသံုးၿပဳလုိ႔ရပါတယ္။ 800 MHz မွာသြားသံုးလို႔မရပါဘူး။ GSM ရဲ႕ Frequency Band ကေတာ႔ Multiple Frequency Band အမ်ိဳးအစားၿဖစ္ၿပီး 850/900/1800/1900 MHz အစရွိသၿဖင္႔ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင္႔ GSM ဖုန္းတစ္လံုးဟာ မည္သည္႔ Frequency Band နဲ႕မဆုိအသံုးၿပဳႏိုင္ပါတယ္။
အခုေလာက္ဆိုရင္ IT4M စာဖတ္ပရိတ္သက္ေတြလညး္ Mobile ဆက္သြယ္ေရး Network အမ်ိဳးအစားေတြရဲ႕ကြာၿခားပံုေတြကုိ သိရွိၿပီၿဖစ္မယ္လို႔ထင္ပါတယ္။

မူရင္းေရးသားသူ === >>> Here <<< ===

0 မွတ္ခ်က္: