.... အားလံုးအတြက္ မဟုတ္ခဲ့ရင္ေတာင္ တစ္စံုတစ္ရာ တစ္စံုတစ္ေယာက္အတြက္ ေႏြးေထြးတဲ့ ေကာင္းကင္ငယ္ေလး ျဖစ္ပါရေစ ....

Sunday, November 24, 2013

.... အေဖ ဆိုတာ ....

"အေဖ ဆိုတာ "
★★★★★★

အေဖဆိုတာ = ပခတ္လြဲတဲ့ လက္မဟုတ္ခဲ့ပါဘူး ဒါေပမဲ့
လြဲဖို ့ပခတ္ဆင္ေပးခဲ့တဲ့သူတစ္ေယာက္

အေဖဆိုတာ = အေမတစ္ေယာက္လို ့ အနားမွာေနအခ်ိန္ ၿပည့္ဂရုမစိုက္ေပးနိုင္ခဲ့ေပမဲ့ အေမ့ရဲ့ဂရုစိုက္မွုကို
အခ်ိန္ၿပည့္ရေအာင္ ၿဖည့္ဆည္းေပးခဲ့တဲ့သူတစ္ေယာက္။

အေဖဆိုတာ = အေမတစ္ေယာက္လို သားသၼီးအေပၚ ၾကင္နာမွဳကို အၿပင္ထုတ္ျပီးမခ်စ္ၿပခဲ့ေပမဲ့ အေမတစ္ေယာက္ထက္ မေလ်ာ့တဲ့အၾကင္နာေမတၱာတာေတြ ရင္ထဲမွာ အၿပည့္ရွိေနခဲ့တဲ့သူတစ္ေယာက္။

အေဖဆိုတာ = အေမတစ္ေယာက္လို ဖိုးလမင္းဆီက ထမင္းဆီဆမ္းေရႊလင္ပန္းနဲ ့ေတာင္းမေကြ်းခဲ့ေပမဲ့ သားသၼီးကိုေက်ာအေပၚတင္ ဆင္ၾကီးတစ္ေကာင္ ၿမင္းတစ္ေကာင္ ၿဖစ္ေပးခဲ့တဲ့သူတစ္ေယာက္။

အေဖဆိုတာ = အေမတစ္ေယာက္လို ဝတ္ခ်င္တာကို ကိုယ္တိုင္မဆင္ေပးခဲ့ေပမဲ့ ဝတ္ခ်င္တာကိုဆင္ေပးနိုင္ေအာင္ ၿဖည့္ဆည္းေပးခဲ့တဲ့သူတစ္ေယာက္။

အေဖဆိုတာ = အေမတစ္ေယာက္လို စားခ်င္တာကိုခ်က္ၿပဳတ္
မေကြ်းခဲ့ေပမဲ့စားခ်င္တာကိုခ်က္ၿပဳတ္ေကြ်းနိုင္ေအာင္
ရွာေဖြေပးခဲ့တဲ့သူတစ္ေယာက္။

အေဖဆိုတာ = အေမတစ္ေယာက္လို ဝမ္းနဲ ့လြယ္မေမြးခဲ့ေပမဲ့ ဝမ္းနဲ ့လြယ္ခဲ့ရတဲ့ အေမနဲ ့ သားသၼီးေတြအတြက္ ပူပင္ေသာကမရွိရေအာင္ေစာင့္ေရွာက္ကာကြယ္ေပးေနခဲ့တဲ့သူ၊ မိသားစုတစ္ခုရဲ့ သူရဲေကာင္း
အၿဖည့္ခံေမတၱာသမားၾကီးတစ္ေယာက္ဟာ
အေဖ ပါပဲ...။

( writer အညၾတ

0 မွတ္ခ်က္: